Har du meninger om hvordan vi bruker arealene i kommunen?

Vi jobber med å lage ny arealdel i kommuneplanen. Nå arrangerer vi flere møter der du kan møte oss, få informasjon og komme med innspill.
Nytt boligområde Kolbotn

Medvirkning fra innbyggerne er viktig i arbeidet med ny kommuneplan. Derfor ønsker vi å møte så mange som mulig for å dele informasjon, svare på spørsmål og få tilbakemeldinger. 

Det er mange muligheter til å møte oss de neste ukene:  

  • Kolben kulturhus på Kolbotn, onsdag 9. november kl. 18
  • Ski bibliotek torsdag 10. november kl. 18
  • Siggerud skole, tirsdag 15. november kl. 17 - 19 
  • Skotbu skole, onsdag 16. november kl. 17 - 19  
  • Kråkstad skole, torsdag 17. november kl. 17 - 19 
  • Vi sitter på Nordre Follo rådhus og Kolben hver onsdag kl. 14 - 17 i hele høringsperioden. Her kan du få svar på spørsmål om kommuneplanen og hvordan du sender inn en høringsuttalelse.

Her kan du se planforslaget  

Det ligger også tilgjengelig på Ski og Kolbotn bibliotek.

Du kan si din mening

Du kan sende høringsuttalelse til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski.

Merk innspillet med sak 22/01254. Skriv «Uttalelse til offentlig ettersyn» i emnefeltet.

Fristen for innspill er 12. desember 2022.

Sist endret: 07.11.2022