Hvordan kan vi sammen jobbe for at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter?

Møter du barn, unge og/eller deres familier i jobben din? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til ALLEMED-dugnaden mandag 7. november.

I Nordre Follo skal alle barn og unge ha muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, barnets funksjonsevne eller andre barrierer. For å klare dette, må vi samarbeide tett.

Velkommen til ALLEMED-dugnad mandag 7. november kl. 18–21

Møt opp i Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8, Ski (oppmøte ved hovedinngangen)

På denne dugnaden møtes kommunen, ungdom og lokal frivillighet for å diskutere tematikken og få frem konkrete ideer. Møter du barn, unge og/eller deres familier i jobben din? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til ALLEMED-dugnaden.

Meld deg på innen 7. november kl. 16

Du kan melde deg på ved å sende e-post til: christopher.knudsen@nordrefollo.kommune.no

Du finner mer informasjon på nettsiden: www.allemed.no

Hva har vi gjort siden sist?

Etter ALLEMED-dugnaden i fjor har kommunen jobbet videre med blant annet å

  • forsterke tilskuddsordningen for sårbare grupper
  • lage prosedyre for å hjelpe flere barn og unge inn i aktivitet
  • engasjere ungdom til å arrangere ALLEMED Ung-dugnad
  • etablere samarbeid med Bydelsmødre i kommunen
  • markere «Frivillighetens år» med en festival

 

Sist endret: 04.11.2022