Brøyting og strøing av kommunale veier i Nordre Follo

Når det har falt fem centimeter snø rykker kommunens brøytemannskaper ut.
bil på vintervei

De brøyter 24 ruter (roder) som hver tar 6-8 timer å bli ferdig med. Dette er kriteriene kommunens mannskaper brøyter etter:

Brøyting

 • Bussruter og bratte bakker brøytes umiddelbart ved snøfall.  
 • Samleveier, atkomstveier, gang- og sykkelveier, fortau brøytes når det har kommet 5 cm.  
 • Hovedferdselsårer brøytes først.  
 • Bussveier og bratte bakker skal være ferdig brøytet 4 timer etter at de har startet.  
 • Resterende veinett skal være ferdig brøytet 8 timer etter at de har startet.  
 • Grus/sand benyttes ved glatte veier.  
 • Ved forhold som rim, ishinne og våt is kan noe salt benyttes på bussruter og i glatte bakker. Saltbruken skal være restriktiv.

Strøing

 • Veiene strøs i samme rekkefølge og tidsfrister som for brøyting. 
 • Ved fare for glatte forhold rykker vaktmannskaper ut og strør preventivt på bussruter og i bratte bakker. Vaktmannskaper og leder kommuniserer daglig for å avklare eventuell strøing/brøyting om natten.  

Når blir det brøytet hos meg?

Hvis det har snødd mer enn 5 cm, kan du gå ut fra at brøytemannskapene er ute og jobber på veiene. Det kan imidlertid ta noe tid før det blir brøytet akkurat hos deg.

Mannskapene har 24 brøyteroder som er 6-8 timer lange ved brøyting, og 4-5 timer ved strøing. De må begynne et sted når de kjører inn i et område. Folk som bor på slutten av rodene kan oppleve at det tar noe mer tid enn de ønsker fra det snør til det blir brøytet.

Vinterskilting

Vi oppfordrer deg til å følge med på eventuelle nye skilter i gata di som begrenser gateparkering. Disse setter vi ut enkelte steder for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet under vintervedlikeholdet. Skiltene blir stående hele vintersesongen, og blir fjernet etter vårrengjøringen.

Det blir forsinkelser de første snøfallene

Kommunen brøyter alle kommunale veier og gang- og sykkelveier selv, også der vi tidligere har hatt bistand fra entreprenør. I den forbindelse er det noen nye som skal læres opp, og vi ber om forståelse for at mannskapene derfor vil bruke noe lenger tid på de første brøyterundene.

Meld fra om manglende brøyting og strøing

Vi ber om at du melder inn manglende brøyting og strøing via den digitale feilmeldingstjenesten vår:

Meld fra om manglende brøyting eller strøing på kommunale veier.

Meld fra via telefon

Har du ikke mulighet til å bruke den digitale feilmeldingsløsningen, kan du sende e-post eller ringe oss om manglende brøyting og strøing.

Vi minner om at vakttelefonene til vei og park kun benyttes ved akutte hendelser. Andre henvendelser rettes til vei-park@nordrefollo.kommune.no.

Kommunens sentralbord (kl. 08:30–11:00 og 12:00–15:15 mandag-fredag): 02178

Vaktnummer utenfor ordinær arbeidstid (kl. 15.30-07.30 og i helger):

 • Vakt 1: 90 82 73 20
 • Vakt 2: 90 98 17 64

Vintervedlikehold ved skoler og barnehager

All brøyting rundt kommunale bygg gjøres av Kråkstad Snø og Anlegg AS på kontrakt med Nordre Follo kommune. Alle skoler og barnehager skal være ferdig brøytet og strødd innen klokken 07.00.
Øvrige kommunale bygg driftes etter behov, men har ikke tidsfrist før kl. 07.00.
For henvendelser om dette utenom ordinær arbeidstid ring kommunens vaktnummer (se over), så kontakter vi Kråkstad Snø og Anlegg AS ved behov.

Fylkesveier er fylkeskommunens ansvar

I tillegg til de kommunale veiene er det også mange fylkesveier i Nordre Follo. Vintervedlikeholdet av de fylkeskommunale veiene har Viken fylkeskommune ansvaret for.
Kontakt vegtrafikksentralen på telefonnummer 175 eller meld feil på fylkesveier via Viken fylkeskommunes nettsider.

Sist endret: 09.01.2023