Kom og spør oss om kommuneplanen

Vi jobber med å lage ny arealdel i kommuneplanen og ønsker oss innspill fra innbyggerne. Hver onsdag kan du møte oss i Ski og på Kolbotn.

Kommuneplanen peker ut den langsiktige utviklingen i Nordre Follo. Arealdelen er en plan som bestemmer hvordan vi skal bruke arealene i kommunen.

Nå jobber vi med å fornye arealdelen og vil gjerne ha innspill fra innbyggere. Derfor ønsker vi å møte så mange som mulig for å dele informasjon, svare på spørsmål og få tilbakemeldinger.

Vi sitter på Nordre Follo rådhus og Kolben hver onsdag kl. 14 - 17 i hele høringsperioden.

Her kan du få svar på spørsmål om kommuneplanen og hvordan du sender inn en høringsuttalelse.

Her finner du alle dokumentene du kan gi innspill på

Send inn innspill

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med sak 22/01254. Fristen for innspill er 12. desember 2022.

Hva skjer videre?

Etter høringsfristen 12. desember vil vi vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunestyret skal etter planen sluttbehandle planforslaget våren 2023.

Sist endret: 25.11.2022