Vi skal utbedre snarvei mellom Skogkanten og Rosenholm stasjon

Vi skal rydde vegetasjon, pigge store steiner i stien, utbedre overvannshåndteringen og legge nytt topplag på strekningen.
Kart

Snarveien er markert i kartet over.

Anleggsarbeid i uke 47, 48 og 49

Arbeidstidene er fra kl. 07:00 til 16:00 mandag til torsdag og fra kl. 07:00 – 13:00 fredag.

Arbeidene starter tirsdag 22.11.2022 og blir utført fra to sider (Rosenholmveien og Skogkanten). Masser blir levert med lastebil, og det vil bli brukt gravemaskin og minidumper innenfor grøntområdet.

Vi etterstreber å holde snarveien åpen, men mellom kl. 07:00-16:00 vil det de fleste dager ikke være mulig å bruke snarveien. Skilt om stengt snarvei blir satt ut sammen med gjerder/sperrebånd. Hvis det kommer snø og is i denne perioden kan det bli forsinkelser, da åpnes snarveien for ferdsel.  

Har du spørsmål til oss?

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med plan- og prosjektavdelingen hos virksomhet Vei og park ved:

Thale Hov, tlf. 41 23 03 50, thale.hov@nordrefollo.kommune.no
eller
Bjørnard Skau, tlf. 91 66 27 91, bjornard.skau@nordrefollo.kommune.no  

Sist endret: 18.11.2022