Se formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag. 14. desember vedtar kommunestyret endelig ØHP 2023-2026.

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2023-2026.

Innstillingen fra formannskapet ligger nå ute til offentlig ettersyn på nettsiden til kommunen og på innbyggertorget i rådhuset i Ski.

Endelig økonomi- og handlingsplan blir behandlet og vedtatt i kommunestyret 14. desember.

Les alle relevante dokumenter

Les også: 

Kommunedirektøren har lagt frem forslag til økonomi- og handlingsplan

 

Sist endret: 30.11.2022