Ungdomsrådet har hatt årets siste møte

Ungdommene jobbet med tiltak for strømsparing, forsøk med leksefrie skoler og forslaget til økonomi- og handlingsplan.

29 ungdommer i alderen 13 til 18 år hadde heldagsmøte tirsdag 15. november for å jobbe med blant annet kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan.

De jobbet også med tiltak for energisparing for Nordre Follo kommune og forsøk med leksefrie og leksebevisste skoler.

Dette er saker som i stor grad påvirker barn og ungdom, og som skapte stort engasjement.

Ungdomsrådet er gode på å tenke fornuftig når det kommer til kommunens pengebruk, men de er også valgt til å være ungdommens stemme.

Vil skjerme barn og unges tilgang til fritidsaktiviteter ved energisparingstiltak

De sa ifra om hvilke energisparingstiltak de mener ikke kan tas i bruk med hensyn til barn og unge. Her påpekte de viktigheten av tilgang til fritidsaktivitet og hvordan det påvirker unges trivsel og psykiske helse.

Som en representant sa: «Noen dager så er det eneste lysglimtet mitt at jeg gleder meg til å dra å spille fotball. Hvis undervarmen på kunstgressbanene slås av, mister jeg dette».

De påpekte at det finnes lysløype som brukes som skolevei og ikke kan mørklegges på grunn av trygghet.

De sa også ifra om tiltak rettet mot barnehager og SFO. Barn trenger å få leke ute, men ikke alle familier har økonomisk mulighet for å gi barna flere sett med ute- og ullklær. Det må være mulig å bruke tørkeskapene ved behov.

Kommunedirektør og tre kommunalsjefer presenterte forslag til ØHP for rådet. Ungdommene hadde flere innspill til politikerne, som kan leses i protokollen.

Etterlyser tilbud for eldre ungdom i Ski sentrum

Her mangler det et sted de føler er sitt, og de henger derfor rundt på steder der de ikke nødvendigvis er ønsket. Eldre ungdom trenger et sted de kan henge, uten kjøpepress, og hvor de treffer trygge voksne.

Leksefri skole?

Etter fem timers møte, skulle man kanskje tro at et forslag om forsøk med leksefrie og leksebevisste skoler ble møtt med et enkelt ja, og ferdig med den saken. Men nei, engasjementet fortsatte.

Ungdommene uttrykte bekymring for hvordan det skulle gå med barn og ungdom senere, om de ikke lærer dette med lekser, det å jobbe på egen hånd og disponere tiden sin i løpet av grunnskolen.

Ungdomsrådet støttet forslaget, men først etter en god diskusjon, og ikke enstemmig.

Alle innspill som ungdomsrådet jobber frem, legges frem til politikerne gjennom sakspapirene. Protokollen er offentlig.

Vel gjennomført heldagsmøte og årets siste møte for ungdomsrådet, ble avsluttet med pizza og bowling.

Sist endret: 18.11.2022