Frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har nå lyst ut tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» for 2023. Søknadsfristen er 18. november 2022.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Barn og unge mellom 0 og 24 år

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Nordre Follo kommune sendte inn en samlet 3-åring søknad i 2021 og har allerede fått bevilget midler for årene 2022–2023 og 2024.

Denne informasjonen er derfor rettet spesielt til frivillige organisasjoner og private aktører som kan søke på denne ordningen.

Hvordan søke om tilskudd

Du finner mer informasjon om tilskuddsordningen, hvem som kan søke og hvordan du søker på nettsidene til Bufdir:

Søk om tilskudd

Søknadsfristen er 18. november 2022.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe om tilskuddsordningen, kan du sende en e-post til kontaktperson for Nordre Follo kommune, Kaja Margrethe Larsen:
kaja.margrethe.larsen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 21.10.2022