Har lagt frem forslag til økonomi- og handlingsplan

Kommunedirektøren har lagt frem forslaget til ØHP 2023-2026, inkludert budsjett for 2023. Kommunestyret vedtar endelig ØHP 14. desember.

Budsjettet kort fortalt

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026

Spørsmål fra politikerne og svar fra kommuendirektøren

Nordre Follo kommune har høye mål samtidig som det blir strammere budsjetter og stadig flere eldre innbyggere. Reduksjon av klimautslipp, tilpasning til klimaendringene og overgang til mer miljøvennlig drift krever endring i arbeidsmetoder og praksis og i noen tilfeller økte kostnader.

Kommunen rammes som alle andre av en uforutsigbar utvikling i verden med svært høye energipriser, stigende renter og høy prisstigning på mange varer.

Denne dramatiske utviklingen betyr at investeringene som kommunen har planlagt og politikerne har vedtatt, blir mye dyrere enn forventet.

Må redusere kostnader

Vi må redusere driftskostnadene og investeringene for å sikre god nok økonomi i framtiden. Derfor må vi endre tjenestene og måten vi tenker på.

For å få til en bærekraftig omstilling av høy kvalitet er det nødvendig med et svært godt samarbeid mellom administrasjon, politikere og innbyggere.

Det er lagt opp til omstilling i driften på om lag 96 millioner kroner i 2023. Dette kan bety reduserte eller endrede tjenester, og i noen tilfeller oppsigelse av medarbeidere. Samlet for 2023-2026 er det totale omstillingsbehovet 422 millioner kroner.

Denne prosessen vi må gjennom de nærmeste årene vil være krevende for alle, innbyggere, politikere og ansatte. Den er likevel nødvendig for å sikre at vi har en god nok økonomi i de kommende årene.

Les mer om satsinger og tiltak

Budsjettet kort fortalt

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026

 

Du kan også laste ned økonomi- og handlingsplan i pdf:  

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 (pdf)

Sist endret: 16.11.2022