Kommunedirektøren legger frem forslag til økonomi og handlingsplan 2023-2026

Du kan følge presentasjonen direkte på vår nettside fredag 28. oktober kl. 12.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen legger frem sitt forslag til økonomi og handlingsplan 2023-2026 fredag 28. oktober kl. 12.00. Da blir også dokumentene offentlige og publisert på nettsiden vår.

Presentasjonen blir sendt direkte på kommunens nettside fra kl. 12.

Etter at kommunedirektøren har lagt frem sitt forslag, skal planen til politisk behandling:

  • Kommunestyret har budsjettkonferanse 1. november.
  • Formannskapet har ØHP til foreløpig behandling 24. november.
  • Kommunestyret vedtar endelig økonomi og handlingsplan 14. desember.

Sist endret: 26.10.2022