Når målte du radon sist?

Du bør måle radonnivået i huset ditt i minst to måneder mellom 15. oktober og 15. april. Det gjelder uansett hvor du bor i landet.

Alle bør måle radon

Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på er å måle.

Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte, er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle.  

Slik måler du radon

  • Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom (stue og soverom), for eksempel i en bokhylle.
  • Utstyret skal stå på samme sted i minst to måneder.
  • Mål i minst ett oppholdsrom i hver etasje.
  • Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat. Fremgangsmåten er den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.
  • Du bør måle radon i minst to måneder mellom 15. oktober og 15. april.
  • Hvis du leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt. 

Å måle radon trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv. Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma.

Ta kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud.

Bransjeforeningen Norsk Radonforening har en oversikt over medlemmer på sine hjemmesider, men det finnes også andre firmaer.

Hold nivåene så lave som mulig

Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3. og de skal holdes så lave som mulig.

Du bør gjøre tiltak når nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3).

Om radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, finnes det gode og effektive tiltak.  

Økt risiko for lungekreft

Radon er en radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Den kan sive inn i hus gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. Når du puster inn luft som inneholder radon, avgir dette stråling til lungene.

Radon kan forårsake lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.

Risikoen er høyere for røykere. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Mer informasjon om radon

Les mer om radon på kommunens nettsider.

Du finner også informasjon om radon på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Sist endret: 14.10.2022