Hent deg et gratis viltbånd

Båndet kan brukes til å markere ulykkesstedet hvis du kjører på hjortevilt eller annet vilt.

Du kan hente et gult viltbånd som du kan ha liggende i bilen på Nordre Follo kommunes Innbyggertorg og på begge bibliotekene. 

På viltbåndet finner du informasjon på norsk og engelsk om hva du skal gjøre, og hvem du skal ringe hvis du kjører på hjortevilt (elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort). 

Båndet kan også brukes hvis du kjører på annet vilt, som for eksempel rev eller grevling.

Båndet brukes til å merke ulykkesstedet, slik at den kommunale viltvakta så raskt som mulig kan spore opp det skadede dyret.

Det er ​Viken fylkeskommune som har, i samarbeid med Vilt og trafikk Hallingdal, kjøpt inn viltbåndene.

Sist endret: 27.09.2022