Montering av lysmaster

Det vil bli montert lysmaster på turveien mellom Vevelstad bussholdeplass og Bensekulpen i uke 39 og 40.

Nordre Follo kommune oppgraderer deler av turveien mellom Vevelstad bussholdeplass og Bensekulpen med belysning.

I anleggsperioden vil det foregå transport og arbeider på strekningen.

Turdraget der lysmastene skal monteres vil være stengt i deler av anleggsperioden. Strekningen er markert med blå farge i kartet.

Tidspunkt for utførelse

Entreprenørselskapene Herstad AS og Otera AS monterer lysmastene i tidsrommet mellom kl. 07.00-16.00 fra mandag til fredag i uke 39 og 40.    

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Vei og park, Nordre Follo kommune

Eirik Kravik Solheim, ingeniør
Tlf 45 61 76 75
eirik.kravik.solheim@nordrefollo.kommmune.no

Bjørnard Skaug, byggeleder
Tlf 91 66 27 91
bjornard.skau@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 29.09.2022