Byggestart for Magasinparken ungdomsskole

Fredag 21. april 2023 ble det markert byggestart for den nye skolen Magasinparken ungdomsskole i Ski.
Markerte byggingen av ny skole i Magasinparken fredag 21. april 2023

Skolen blir en 8-parallell skole, med fokus på sambruk og blir også kommunens første FutureBuilt-prosjekt.

I strålende sol kunne ordfører Hanne Opdan sammen med prosektledelsen og entreprenør HENT AS markere byggestart for den nye flotte skolen som skal bygges i Magasinparken i Ski.

Byggingen ble vedtatt av kommunestyret i 2020, og i februar 2023 ble det bestemt at den nye skolen skal hete Magasinparken ungdomsskole. Planlagt ferdigstillelse er skolestart 2025.

Den nye skolen skal erstatte dagens ungdomsskole i Ski sentrum.

Sentralt i Ski 

Skolen bygges vest for Ski sentrum hvor byen møter de lavere boligområdene; Magasinparken. Skolen får kapasitet til 8 klasser per trinn, rundt 700 elever og 90 ansatte.

Det legges opp til et fleksibelt bygg som er tilrettelagt for sambruk også utover skoletid. 

Prosjektleder Rebecca Høynes forteller at skolen skal legge til rette for gode sosiale møteplasser som gir mulighet for rekreasjon og lek i nærmiljøet, samt å skape trygge, tilgjengelige inkluderende leke- og læringsmiljøer.

Kommunens første FutureBuilt-prosjekt

Skolen blir det første FutureBuilt-prosjektet for kommunen som FutureBuilt-kommune og vil ha fokus på bærekraft i alle ledd. 

Skolen har ambisjoner om å bruke materialer av høy kvalitet og har fokus på naturmangfold, sosiale tilbud og miljøtiltak.

Nær-nullenergistandard, passivhus med brønnpark og solceller på tak og fasade er blant planene utbygger har for bygget.

I tillegg til å være et FutureBuilt-forbilde har skolen også mål om å oppnå BREEAM Excellent, som er den nest høyeste standarden innen miljøsertifisering av bygg. 

På foto: (Fra venstre) Prosjektingeniør Snorre Repål, anleggsleder Raymond Svarverhaugen Viken og hovedbyggeleder Thomas Helmeriksen (HENT AS).  Kommunalsjef Monica Lysebo, prosjektleder Rebecca Celine Høynes fra kommunen og ordfører Hanne Opdan. 

Les mer på prosjektsiden: Magasinparken ungdomsskole

Sist endret: 05.05.2023