Nå kan du komme med forslag til offisielt navn på Vestråtparken

Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til offisielt navn på Vestråtparken i Ski sentrum innen 12. mai.
vestråtparken

Vestråtparken er et etablert navn på parken i dag, men navnet er ikke formelt vedtatt og registrert i Sentralt Stedsnavnregister.

Oversiktskart

Du kan komme med forslag

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har bestemt at Vestråtparken skal få et offisielt navn. Du kan lese mer om det i sak 19/23.

Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva det nye navnet blir, men før det nye navnet blir bestemt ønsker vi innspill fra kommunens innbyggere og øvrige interesserte.  

Hvis du har et forslag til navn, kan du sende det inn til oss her. Det er mulig å delta anonymt. Du kan også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.  

Fristen for å komme med innspill er 12. mai 2023.  

Hva er et godt stedsnavn?

Stedsnavn og veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien, og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Stedsnavn og veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt navn: Navnet skal ikke kunne forveksles med andre stedsnavn eller veinavn i kommunen. Det bør bygge på den lokale navnetradisjonen. Det bør passe på stedet. Veinavnene i området bør være varierte. Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk. Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.  

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 26.04.2023