Det er mulig å søke om å få stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan dra til et valglokale, så kan vi komme hjem til deg. Kontakt oss så raskt som mulig og senest 6. september.
valgurne

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan be kommunen om å få stemme der de oppholder seg.

Valgmedarbeidere fra kommunen vil komme hjem til deg med nødvendig utstyr, slik at du kan avgi din stemme der du er.

Hvordan søker du?

Kontakt oss så raskt som mulig. Siste frist for å søke er onsdag 6. september kl. 10.00.

Ring sentralbordet på 02178 klokken 8.30-11.00 og 12.00-15.15 eller send e-post til politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no.

Vi trenger følgende informasjon fra deg:

 • fullt navn
 • adresse
 • postnummer/sted
 • telefon
 • e-post hvis du har det
 • fødselsår
 • hvorfor du ønsker å stemme hjemme

Gi også beskjed hvis det er en dag i uke 35 og 36 som du ikke kan.

Etter at vi har mottatt søknaden din, kontakter vi deg for å avtale tidspunkt.

Hvordan foregår stemmingen?

 • Hjemmestemming starter mandag 28. august og varer i to uker
 • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
 • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen
 • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon og stempler stemmeseddelen
 • Du legger omslagskonvolutten i valgurnen

Les mer om valget på vår nettside og på valg.no

Sist endret: 28.08.2023