Høring av skrivemåte på veinavn

Innbyggere og andre interesserte har sendt inn navneforslag på veien som tar av fra Vestveien og går inn til Ski tinghus, Follo politistasjon, Politiets publikumssenter mv.
kart til høring av veinavn

Hvordan skal vi skrive veinavnet?

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene. Dette er kun en høring om skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til veinavn.

NAVNEFORSLAG:

Paragrafveien
Svingen
Vestsvingen
Justissvingen
Justisveien
Kullveien
Signalveien
Stasjonsgartneriveien
Tinghusveien
Vestveisvingen
Vestsvingen
Tingveien
Ordensveien
Rettsbakken
Potetkjellerstumpen

Fristen er 1. november 2023

Fristen for å komme med høringsuttalelse om skrivemåten er 1. november 2023. Du kan sende inn høringsuttalelsen på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Videre saksgang

I høringsperioden vil vi sende navneforslagene til Språkrådet og be dem anbefale skrivemåten av forslagene. Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal deretter vedta de nye veinavnene.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 01.09.2023