Hvordan skal vi skrive Waldemarhøy/Valdemarshøi?

Statens kartverk behandler navnesaken, som tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for å gi innspill er 11. oktober.
kart over waldemarhøy

I forbindelse med navnsetting av parker i Ski sentrum har Nordre Follo kommune bedt Statens kartverk om å reise navnesak for å fastsette skrivemåten av navnet Waldemarhøy/Valdemarshøi.

Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter og kilder:

  • Waldemarhøy/Valdermarshøi (bruk 133/5)
    • Waldemarhøy er brukt i adressenavnet Waldemarhøyveien
    • Valdermarshøi er brukt i matrikkelen

Saken legges nå ut på høring av skrivemåten av navnet, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Hvordan skal vi skrive Waldemarhøy/Valdemarshøi?

Ifølge loven skal skrivemåten for stedsnavn fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen.

Hvis navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

I tillegg skal en som hovedregel følge gjeldende rettskrivingsprinsipper.

Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet.

Du kan lese mer om regler om skrivemåten av stedsnavn i lov om stadnamn § 4.

Fristen for å uttale seg om skrivemåten er 11. oktober 

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 11. oktober 2023. Du kan sende inn høringsuttalelsen på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

Hva skjer videre med saken?

Kommunen legger nå navnesaken ut på høring. Deretter blir den lagt frem for politisk behandling i Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB). Kommunen vil deretter sende mottatte høringsuttalelser og politisk vedtak til Språkrådet.

Språkrådet vil gi endelig tilråding til Kartverket, og så er det Kartverket som skal vedta skrivemåten.

Lurer du på noe om dette?

Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post:
henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

 

Sist endret: 11.08.2023