Kjenner du deg nedstemt, med lite initiativ og energi?

Ønsker du å komme i gang igjen? Bli med på kurset Bakkestart på Frisklivssentralen!
ansatte kurset bakkestart

Nedstemthet, manglende initiativ og glede er symptomer på depresjon, noe mange av oss vil oppleve i løpet av livet. I oktober starter «Bakkestart», et gratis kurs som kombinerer fysisk aktivitet og kognitiv atferdsterapi. Kurset passer for deg som har milde til moderate symptomer på depresjon.

Hvem er kurset for?

Bakkestart er for innbyggere i Nordre Follo kommune over 18 år. Kurset passer for deg som har milde til moderate symptomer på depresjon. Du ønsker å jobbe med verktøy for å håndtere negative tankemønstre i kombinasjon med fysisk aktivitet.

Kurset inneholder undervisning og egenaktivitet, og det er viktig at du er motivert for dette for å ha effekt av kurset.

Praktisk informasjon

  • Kurset starter 11. oktober.
  • Det består av 7 ukentlige samlinger på 2,5 time hver gang. 
  • Kurset holdes i Frisklivssentralens lokaler på Tårnåsen på onsdager klokken 12 til 14.30.  

Hva inneholder kurset?

Betydningen av fysisk aktivitet i behandling av depresjon er godt dokumentert i forskning. Derfor har Frisklivssentralen og Forebyggende psykisk helseteam i kommunen gått sammen og utviklet kurset.

Det består av 45 minutters variert trening og 1,5 time undervisning i gruppe.

Undervisningen vil være basert på depresjonsprogrammet i Assistert selvhjelp som gir mulighet til å bruke programmet mellom samlingene for økt utbytte. Du vil også få mulighet til å benytte deg av deler av det øvrige treningstilbudet til Frisklivssentralen.

Slik melder du deg på

For påmelding kan du sende en e-post til: bakkestart@nordrefollo.kommune.no med navn og telefonnummer.

Husk å ikke skrive sensitiv informasjon i e-posten. Vi sender deg telefonnumre som du kan bruke hvis du har spørsmål om kurset.

 

 

 

 

 

Sist endret: 05.09.2023