Kurs: Hvordan mestre depresjon?

Den 13. september starter vi opp et nytt kurs i "Takk, bare bra", et kurs i forebygging og mestring av depresjon for de over 60 år.
Hender med markblomster

Kurset er for deg som opplever tristhet og lite overskudd i hverdagen.

Mange eldre opplever dårligere helse og at de mister venner, familie og jobb.

Dette kan føre til

  • tristhet
  • smerter
  • indre uro
  • engstelse
  • depresjon

Alle som ønsker å delta vil få en samtale i forkant.

Oppstart: Onsdag 13. september
Sted: Kolben i 2. etasje
Varighet: 8 uker
Tid: Fra kl. 12.00-14.00
Pris: 500 kr

Vel møtt!

Kontakt for påmelding og spørsmål

Torgunn Lippestad Dahl
Tlf: 95 73 64 37
Torgunnlippestad.dahl@nordrefollo.kommune.no

Tove Embretsen
Tlf: 46 50 32 85
Tove.embretsen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 25.09.2023