Nå blir det bedre pasientvarslingssystem på sykehjemmene

Det nye systemet er enklere å bruke og gir økt trygghet for de som får kommunale helsetjenester.

Nordre Follo skal nå ta i bruk en ny løsning for pasientvarsling. Løsningen bygger på samme system og plattform for de som bor hjemme og de om bor på institusjon.

Det vil bidra til mer helhetlige tjenester og enklere overganger og samarbeid mellom de som jobber i helse- og omsorgstjenestene.

Digitalisering og teknologi kan være gode hjelpemidler

Velferdsteknologi kan avlaste personalet slik at de får mer tid med beboerne. Men det må være de riktige hjelpemidlene, som passer til de som skal bruke dem.

Det nye varslingssystemet er enkelt å tilpasse brukerne og er i tillegg tilpasset tilkobling av også fremtidens teknologi. Ved behov for hjelp, kan både ansatte og brukere lokaliseres, for rask og riktig hjelp.

Hovedmålet for satsingen i helsetjenestene er at tjenestene skal være forutsigbare og effektive.

Greverud er første sykehjem ut

Den formelle oppstarten ble feiret på Greverud sykehjem sist uke. Avdelingene tok anlegget i bruk mandag og tirsdag. Nå står 10 dager prøvedrift igjen før kommunen formelt overtar anlegget. Greverud er det første av våre fem sykehjem som får installert varslingssystemet.

På bildet fra venstre: Audun Wigdel (leder for e-helseteamet i Helse og mestring), Bjørg Eriksen (beboer), Heidi Eilertsen (helsefagarbeider Greverud), Tara Sommer (virksomhetsleder Greverud), Lene Jahren (fagsjef Helse og mestring), Leni Stokkanes (Atea, leverandør av varslingssystemet), ordfører Hanne Opdan og Dag-Erik Lianes (Atea)

Sist endret: 04.09.2023