Ferietilskudd til personer med funksjonsnedsettelse med behov for ledsager

Kommunen har satt av 200 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter ved feriereiser for personer med varige funksjonsnedsettelser.
Solbriller på strand

Søknadsfristen er 15. mars.

Målgruppen for ordningen er personer som på grunn av sin funksjonsnedsettelse har behov for ledsager på reiser, og som selv ikke har økonomi til å dekke alle utgifter til ledsager.

Hvem kan få ferietilskudd?

Ferietilskuddet tildeles personer som på grunn av sin funksjonsnedsettelse har behov for ledsager(e) i forbindelse med avvikling av ferie-/helgeturer, og som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva skal tilskuddet dekke?

Ferietilskuddet skal gå til dekning av ledsager(e)s reise, kost og losji. Eventuell lønn til ledsager dekkes ikke av ferietilskuddet.

Søk før 15. mars

Du finner en oversikt over kriterier og annen informasjon på nettsidene våre. Der finner du også søknadsskjemaet.

Ferietilskudd

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål om ferietilskuddet, kan du ta sende en e-post eller ringe oss.

Habilitering

Telefon: 98 29 87 44

 

Sist endret: 08.02.2023