Lykkes med å ansette fastleger

Mange kommuner sliter med å rekruttere fastleger, men i Nordre Follo klarer vi det. I mars starter Martine Stabæk som ny fastlege ved Solgården legesenter.
Signering av kontrakt med ny fastlege ved Solgården legesenter på Kolbotn Martine Stabæk

Foto: Kommuneoverlege Geir Jentoft Korsmo  og Lene Svendsen (t.h) fra legetjenester og rehabilitering ønsker ny fastlege Martine Stabæk velkommen. Her fra kontraktsigneringen. 

I Nordre Follo kommune har vi 57 fastleger fordelt på 13 fastlegekontor. Fastleger som slutter erstattes med nye, i tillegg skal det snart utlyses to nye fastlegehjemler i kommunen, en nord og en sør i kommunen. I snitt skal det ansettes ca. en ny fastlege per år, for å møte behovet.

-Vi er veldig glade for å få Martine som ny fastlege i kommunen, og har store forventninger til henne. At fastleger ønsker seg til Nordre Follo er viktig for oss, og det forteller oss at vi lykkes med faglig tilbud og annet vi kan tilby fastlegene våre, forteller David Sørensen, virksomhetsleder for legetjenester og rehabilitering i Nordre Follo kommune.

Nordre Follo kommune
Ny fastlege: Martine Stabæk starter ved Solgården legesenter 1. mars 2023. 

Gode på spesialisering i allmennmedisin

Han legger likevel  ikke skjul på at det ikke kommer av seg selv.

-Det er utfordringer med å rekruttere helsepersonell over hele landet, og fastleger spesielt. Vi ser at det stadig er færre søkere og enkelte ganger må vi utlyse stillinger flere ganger, forteller han.

-Vi har hatt stort fokus på å ligge i forkant for faglig utvikling og spesialisering, og har ansatt en egen koordinator for spesialistutdanningen i allmennmedisin (ALIS) i kommunen. Martine har allerede fått tildelt en veileder som ledd i en utdanningsavtale med kommunen under spesialisering i allmennmedisin før hun starter, legger han til.

Ser frem til å starte og møte nye pasienter

 Martine tar over pasientene til fastlege Anne Kristin Landerud Brevik.

-Jeg gleder meg til å starte i ny jobb ved Solgården legesenter, og som fastlege i Nordre Follo kommune, forteller Martine, som selv er oppvokst på Oppegård. Hun har hatt første del av spesialiseringen, tidligere kjent som turnustjeneste, i Nord-Norge - nærmere bestemt Bodø/Hamarøy. Hun har også tidligere hospitert ved Solgården legesenter.

 -Det er flere grunner til at jeg ønsket å jobbe her, men det betyr mye at opplegget for allmennleger i spesialisering og videreutdanning er så bra. Så vet jeg at det er dyktige kolleger ved legesenteret jeg skal jobbe og at jeg både kan bidra og utvikle meg her. Jeg opplever å ha blitt tatt veldig godt imot, og ser frem til å møte mine nye pasienter, sier Martine Stabæk.

Høyst kompetente med pasienten i fokus

David og hans kollega Lene i legetjenester og rehabilitering har siden i fjor høst besøkt alle fastlegekontorene.

-Vi har høyst kompetente fastleger i kommunen, med høyt engasjement og som har pasienten i fokus. Fastlegen er av avgjørende betydning for hele helsevesenet og vi ser at samarbeidet mellom fastlegene og kommunen er noe som må satses på for å gi innbyggerne i Nordre Follo kommune et best mulig helhetlig tjenestetilbud. Dette opplever vi er et felles mål, forteller Sørensen.

16. mars arrangeres det en felles fagdag for fastlegene i Nordre Follo kommune.

 

FAKTA:

Fakta om fastlegetjenesten  i Nordre Follo kommune 

  • Antall fastleger: 57
  • Antall fastlegekontor: 13
  • Antall pasienter på fastlegelister: 65434 (folketall per 3 kvartal 22: 61 905)
    3 529 gjestepasienter på våre lister (pasienter som bor i andre kommuner, men har fastlege i NFK).
  • Antall på venteliste: 3081 (3080 av disse har allerede fastlege, men ønsker en annen og har derfor satt seg på venteliste).
  • Ledige plasser på lister i kommunen: 400
  • Fastlegene som er næringsdrivende teller 51 stykker, i tillegg til dette er det 20 leger i avdeling for legetjenester, dette er de vi har ansvar for i avdeling legetjenester og rehabilitering. Ved Follo medisinske senter er det ytterligere ansatte leger.
  • I Nordre Follo kommune har vi 80 allmennleger, hvor 40 er ferdige spesialister innen allmennmedisin.
  • 25 leger er under utdanning etter ny ordning for allmennleger i spesialisering (ALIS) fra 2017, og ca. 8 – 10 er under utdanning etter tidligere ordning.    

Sist endret: 07.02.2023