Nå kan du søke om tilskudd til  kultur og tiltak i nærmiljøet

Både foreninger og privatpersoner kan søke på ulike støtteordninger fra kommunen. Les mer om hvem som kan søke og hva du kan få støtte til.
barn som spiller teater

Vår søknadsportal for tilskudd til kultur og tiltak i nærmiljøet er åpen. Den offisielle søknadsfristen er 15. mars, men noen tilskudd kan du søke på hele året.

Finn mer informasjon og søknadsportal 

Tilskudd til kultur

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune kan søke om:

 • Grunn- og medlemstilskudd/ ekstraordinært driftstilskudd
 • Skolekorps - korpstilskudd/medlemstilskudd*
 • Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser.
 • Jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv.
 • Arrangementstilskudd kan gis som:
  • Prosjektstøtte
  • Underskuddsgaranti

*Skolekorps mottar et øremerket tilskudd som fordeles likt på skolekorpsene i kommunen.

Prøv Selv

På bakgrunn av egen ide, eller på eget initiativ, kan barn og unge søke om tilskudd for å planlegge og gjennomføre ideen/ tiltaket. Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekke - verksted", hobby-verksted osv.

Midlene er for barn og unge 10-20 år, bosatt i Nordre Follo kommune. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke.

Søker må oppgi minst en kontaktperson over 18 år i tillegg. Søknader prioriteres etter:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Aktiviteten/ tiltaket er på barn og unges egne premisser. De har selv det fulle ansvaret.

Tilskudd til Nærmiljøtiltak

Du kan søke om tilskudd til nye og/eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Tilskuddet kan brukes til oppgradering, nye nærmiljøanlegg og kulturbygg, eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Følgende søknader prioriteres:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Lokale kulturbygg som benyttes av alle alders- og befolkningsgrupper.
 • Tiltakene skal ligge i, eller i tilknytning til boområder, sentra, friluftsområder ute naturen, eller andre oppholdssteder.

Sist endret: 17.02.2023