Nå er navnet på ny ungdomsskole i Ski bestemt

Kommunen skal bygge ny ungdomsskole i Ski vest. Det er bestemt at navnet blir Magasinparken ungdomsskole.
Illustrasjonsbilde av skolen

Navnet ble valgt etter en lengre prosess med medvirkning. Det ble vedtatt i utvalg for areal, klima og byggesak 7. februar 2023.

Les om prosjektet her

Du kan lese saksdokumentene her

Klage på vedtaket

Det er mulig å klage på hvordan navnet skrives (stedsnavnloven § 12) Det er ikke mulig å klage på valg av navn. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 10. mars 2023.

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Du kan sende inn klagen her

Sist endret: 01.03.2023