Påminnelse om omsetningsoppgave for skjenk og salg

Vi minner om at 1. april er fristen for innsending av salgs- og skjenketall for omsatt alkohol i 2022, samt estimerte tall for 2023.
Hånd som skriver på tastatur

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr til kommunen hvert år. Størrelsen på gebyret avhenger av antall liter solgt eller skjenket alkohol.

Opplysningene må være bekreftet av revisor/regnskapsfører og legges ved innsendt oppgave. 

Vi gjør oppmerksom på at bedriften din vil kunne ilegges 2 prikker hvis du overskrider tidsfristen eller ikke leverer oppgaven.

Se våre nettsider for mer informasjon og skjema.

Bevillingsgebyret utgjør minimum 1850 kroner per år for dagligvarehandel, og minimum 5800 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Sist endret: 21.02.2023