Få hjelp til å forebygge og mestre depresjon

Mange eldre opplever dårligere helse og at de mister venner, familie og jobb. Dette kan føre til tristhet, indre uro, angst eller depresjon.
Mann og dame på tur i en park

«Takk, bare bra» er et kurs i forebygging og mestring av depresjon for de over 60 år. Kurset er for deg som opplever tristhet og lite overskudd i hverdagen.

Forskning viser at de kognitive metodene du lærer på kurset, er effektive for å redusere symptomer og øke livskvaliteten. 

Alle som ønsker å delta, vil få en samtale med oss før kurset.

Tid og sted

Kurs våren 2023

Oppstart: Torsdag 9. februar
Varighet: Ukentlig 8 torsdager
Tid: Fra kl 12 til 14
Sted: Ski bibliotek
Pris: 500 kr

Spørsmål og påmelding

Hvis du lurer på noe, eller vil melde deg på, ta kontakt med:

Torgunn Lippestad Dahl
Telefon: 95 73 64 37
torgunnlippestad.dahl@nordrefollo.kommune.no

Tove Embretsen
Telefon: 46 50 32 85
tove.embretsen@nordrefollo.kommune.no

Les om flere kurs og tilbud

Sist endret: 16.01.2023