Ønsker du å bytte barnehage?

Ønsker du å bytte kommunal barnehage? Da må du søke om dette i Foreldreportalen innen 1. februar.

Nye rutiner

Ved hovedopptaket i 2022 fikk kommunen 951 søknader om plass i kommunal barnehage. Ca. 150 av disse gjaldt bytte av barnehage. For å få en raskere saksbehandling i hovedopptaket og ivareta de som ønsker å bytte barnehage, har de nye barnehagevedtektene et eget punkt om overflyttingsopptak før hovedopptaket. Vedtektene ble vedtatt i kommunestyret 7. desember 2022 og gjelder fra 1. januar 2023. 

Overflyttingsopptak

Overflyttingsopptak er opptak som gjøres før hovedopptaket 1. mars. Dette gjelder barn som allerede har plass i kommunal barnehage og som ønsker å bytte til en annen kommunal barnehage.

Søknadsfristen er 1. februar.  

Hvis søknaden blir innvilget, mister barnet plassen i barnehagen det går i fra og med 31. juli. Ny plass gjelder fra 1. august.  

Hvordan søker du?

Send søknad i Foreldreportalen på samme måte som når du søker barnehageplass.  

Foreldreportalen

Hvis du har oppdatert søknaden i forbindelse med ventelisteoppdateringen i november, blir søknaden automatisk med i overflyttingsopptaket og du trenger ikke å gjøre noe.   

Når får du svar på søknaden?

De som får plass i overflyttingsopptaket fra 1. august, får svar innen 28. februar. Vi sender ut svar via Svar UT-Altinn. Hvis du ikke får svar i overflyttingsopptaket, går søknaden videre til behandling i hovedopptaket. Du trenger ikke å sende ny søknad.  

Har du spørsmål?

Kontakt Fagstab Oppvekst
Telefon 40 40 32 30 
Send e-post til barnehage og SFO   

Vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo kommune  

Sist endret: 10.01.2023