Pengestøtte til idrett og aktivitet

Har du et drømmeprosjekt som skal øke deltakelsen i idrett og fysisk aktivitet? Nå kan du søke om midler til mangfolds- og inkluderingsprosjekter.
To barn som går på skøyter på naturisbanen på Tusse januar 2022

Frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus kan nå søke tilskudd til aktiviteter som skal gjøre det lettere for alle å delta i idrett og fysisk aktivitet.

Hva kan du søke om?

Her kan du søke om midler til både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet og friluftsliv i 2023 og 2024. Søknadslisten fra 2022 viser at det skjer mye på dette feltet i Nordre Follo og det kom inn søknader med en imponerende bredde i forskjellige aktiviteter spredt utover hele kommunen.

I 2022 kom det inn 12 søknader fra organisasjoner i Nordre Follo på til sammen over 3 millioner kroner. Her ble det blant annet søkt om klatregruppe for jenter, skateboards til fritidssenter, utstyr til gymsal på Tårnåsen, introduksjonstilbud i fotballen i Ski, fellesskap på Myrvoll og klatrevegg på Langhus. Og nå kan du søke om ditt drømmeprosjekt.

Søknadsfrist

Søknader sendes til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 16. februar klokken 13.00.

Hvem kan søke

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Hva må til for å søke?

Tiltakene må rette seg mot minst èn av følgende målgrupper:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

 

Les mer om ordningen - og søk - på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Sist endret: 07.02.2023