Selger du tobakksvarer og tobakkssurrogater?

Nå er det tid for innbetaling av årlig tilsynsavgift for 2023.

For å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter), må du være registrert i Tobakkssalgsregisteret.    

Kommunen fører tilsyn med registrerte steder som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang per år. Tilsynet omfatter spesielt bestemmelsene om aldersgrenser og internkontroll. 

Avgiften for faste salgssteder i 2023 er 5 120 kroner i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 370 kroner i året. Gebyret reguleres hvert år. Hvis din bedrift er registrert i Tobakkssalgsregisteret (TBR), får du faktura for 2023 i løpet av kort tid.

Har du sluttet å selge tobakk, eller utsalgssteder har opphørt?  

Da må du logge deg inn i TBR og melde deg ut av registeret snarest. Kommunen baserer sin fakturering av avgift på lister fra tbr.helsedirektoratet.no.

Sist endret: 25.01.2023