Vannledningsbrudd i Ski

Det er brudd på en hovedvannledning i Ski. Feilen er lokalisert og vi jobber med å rette den.
Skjermdump av situasjonsbildet

Vannlekkasjen er lokalisert på vannledningen som går mot grensen til Ås og arbeidet med å rette bruddet er i gang.

Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget, og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.

Bruddet er i et stort rør som går mot grensen til Ås kommune. Her er det såpass mye vann i røret at et brudd fører til lavere trykk for mange i Ski og bortfall for noen.

Når bruddet blir endelig lokalisert kan vi stenge av forbindelsen, og de fleste i Ski vil da få vannet tilbake som normalt.

De som er utenfor der røret blir stengt vil da fortsatt være uten vann en periode og dere vil da få nærmere informasjon fra kommunen om hva som skjer.

Se mer detaljer i kartet her

Generell informasjon

  • Mens kommunen jobber med saken kan du oppleve lavere trykk eller at du ikke har vann hvis du bor i Ski-området.
  • Når vi har fikset dette kan vannet være misfarget og vi anbefaler derfor at det tappes kaldtvann til det blir rent. Bruk helst i den vasken som er nærmest der vannet kommer inn i huset. 
  • Dersom du fortsatt har rent vann kan du gjerne tappe opp litt vann og ha på flaske.

Sist endret: 07.02.2023