Vedlikehold av gamle Vevelstad bru

De neste fire-fem ukene vil vi jobbe med vedlikehold. Det fører til redusert fremkommelighet.
kart vevelstad bro vedlikehold

Vi er i gang med vedlikehold av Gamle Vevelstadvei bru.

Vi skal skifte ut bruplate utenom bærekonstruksjon (landkar) og montere  et nytt kjøresterkt rekkverk for å kunne ivareta trafikksikkerheten.

Oppstart og varighet

Klargjøring til støping av ett nytt brudekke er i gang. Rivning av gammelt dekke skal skje i den andre halvdelen av februar. Totalt vil det ta ca. fire uker til rivning av gammelt dekke og løfting på plass det nye.

Det vil settes opp informasjonsskilt om omkjøringsmulighet når vi nærmer oss februar måned.

Fremkommelighet

Under anleggsperioden vil fremkommeligheten være begrenset. Selve kjørebrua, den gang- og sykkelbrua som ligger nærmest brua og en liten del av den store parkeringsplassen som ligger på nordsiden av brua, vil være stengt i de fire-fem ukene.

Det vil være en alternativ gangbru for gående og syklende, se kartutsnitt under:

Tiltakene som skal gjøres med brua er omtalt om i Tiltaksplan kommunale veier 2021-2025.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Navid Zarifi, tlf. 99373740

Epost: navid.zarifi@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 13.01.2023