Velkomstmøte for nye bedrifter i Nordre Follo kommune

Vi inviterer alle nyregistrerte bedrifter til et velkomstmøte hos oss tirsdag 28. februar 2023.
Damer har det fint på jobben

Arrangementet er i foajeen i Ski rådhusteater kl. 15–17.

Velkommen som ny næringsaktør i Nordre Follo

Et aktivt og allsidig næringsliv er en viktig forutsetning for et godt samfunn. Vi er glad for at dere har valgt å etablere dere her.

Kommunen ønsker å være en god samarbeidspartner

Vi har en rekke tjenester som retter seg mot næringslivet og bidrar med å skape gode nettverk mellom næring, offentlig administrasjon, innbyggere og folkevalgte.

Som samskapende kommune er vi alltid interessert i å høre deres innspill og forslag til hva vi kan samarbeide om og utrette i fellesskap.

Bli kjent med andre aktører og Nordre Follo kommune

Her kan du treffe andre nyetablerte bedrifter, hilse på ordfører og kommunedirektør i kommunen og bli bedre kjent med hva kommunen gjør for bedriftene våre.

Her er programmet

  • Velkommen v/ ordfører Hanne Opdan og kommunedirektør Øyvind Henriksen
  • Hva kan kommunen gjøre for næringslivet?
  • Informasjon fra relevante organisasjoner
  • Mulighet for å slå av en prat med de andre

Etablerertjenesten, Follo Næringsforening, NAV og noen fagenheter innenfor kommunen vil være tilgjengelig under og etter møtet.

Meld deg på velkomstmøtet

 

Sist endret: 31.01.2023