Arbeider på Follobanen og buss for tog i juli

Bane NOR melder at årets sommerarbeid med Follobanen skal pågå i fire uker fra og med lørdag 1. juli til og med søndag 30. juli.

Sommerinnsatsen på Follobanen skjer først og fremst på Oslo S og omfatter ikke nye Ski stasjon. Mens det likevel er stans i togtrafikken, bruker Bane NOR muligheten til å få utført planlagte utbedringer og vedlikehold i tunnelanlegget.

Selv om Follobanen blir stengt, blir det kjørt tog på Østfoldbanens lokallinje. Unntaket er en periode med buss for tog fra lørdag 1. juli kl. 0200 fram til torsdag 6. juli kl. 0200.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 11.07.2023