Nytt fortau ved Ski idrettspark ligger an til å bli ferdig i februar

Nordre Follo kommune bygger fortau fra Gymnasveien til Balders vei. Prosjektet ligger an til å bli fullført i februar.
kart med markering av hvor kommunen skal bygge fortau høsten 2023

Tiltaket vi er i gang med er omtalt i Tiltaksplan kommunale veier 2021-2025. Strekningen frem til Idrettsparken har blitt opplevd som utrygg. Det har manglet fortau langs den siste delen av veien inn mot arenaen, og det er mye biltrafikk i området.

Prosjektet vil bidra til økt trafikksikkerhet og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til et viktig målpunkt i Ski by. Prosjektet har stort potensial til å få flere til å gå og sykle til Ski idrettspark.

Se i kart hvor fortauet blir bygget.

Oppstart og varighet

Arbeidene startet opp høsten 2023 og var planlagt å vare i cirka ti uker. Vi ligger an til å være ferdig med prosjektet i løpet av februar 2024.

Fremkommelighet

Under anleggsperioden er fremkommeligheten begrenset. Det er skiltet omkjøring.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Navid Zarifi
Tlf. 99 37 37 40
E-post: navid.zarifi@nordrefollo.kommune.no  

Sist endret: 22.01.2024