Er du meddommer?

Det er viktig at du gir beskjed hvis du har ny kontaktinformasjon, som epostadresse, telefonnummer, yrke og lignende.
lovsamling og klubbe

Alle sittende meddommerkandidater, fra både tingretten og lagmannsretten, får nå tilsendt et brev. Her blir de bedt om å ta kontakt hvis det har skjedd endringer i tidligere oppgitt kontaktinformasjon, som adresse, telefonnummer, epostadresse, yrke med mer, siden sist de ble oppnevnt.

Hvis noen ønsker å søke fritak, så er det strenge krav for å få innvilget dette, som det står i domstollovens § 74.
Loven sier følgende:
««En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.»

Alle henvendelser sendes til:  
postmottak@nordrefollo.kommune.no, innen 28. juli 2023.

 

 

 

 

Sist endret: 20.06.2023