Høring av forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger for fritidsfartøy

Høringsfristen er 15. august 2023.
høring plakat profilprogram

Utvalg for klima, teknikk og miljø vedtok 7. juni å legge forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger for fritidsfartøy i Nordre Follo kommune ut på høring. 

Saken gjelder et forslag om å vedta en forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i kommunens sjøområde. Forskrift kan vedtas med hjemmel i havne- og farvannsloven § 8.  

Med fritidsfartøy menes fartøy som har den største lengde på inntil 24 meter og som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. havne- og farvannsloven § 8.  

Tidligere forskrift om fartsbegrensninger i sjøområdet til Nordre Follo kommune ble på grunn av ny havne- og farvannslov opphevet den 01.01.2022. Denne må erstattes for å sikre en trygg ferdsel til sjøs langs kysten vår.

Forslag til ny forskrift innebærer i praksis ingen realitetsendring fra tidligere forskrift. Dersom forskriften blir vedtatt vil det ikke være tillatt med en hastighet på mer enn 5 knop nærmere enn 150 meter fra land. Dette er i samsvar med tilsvarende forskrifter i Ås, Frogn og Nesodden kommune, og det gir en forutsigbarhet for alle som benytter seg av Bunnefjorden.  

Forslag til forskrift og saksdokumenter ligger finner du her:

Høringsfrist

Merknader og kommentarer til forslaget sendes merkes med saksnummer 22/23807, og sendes skriftlig til Nordre Follo kommune på epost postmottak@nordrefollo.kommune.no eller per post til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

Høringsfristen er 15. august 2023.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette?

Ta kontakt med Elisabeth Nygård på e-post: Elisabeth.Nygard@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 20.06.2023