Planforslag for Glynitveien 32 til offentlig ettersyn

Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge dette planforslaget ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.
illustrasjonsbilde til saker til offentlig ettersyn

Hensikten med planen er å tilrettelegge eiendommen Glynitveien 32, gnr. 141/110 til formål «Offentlig eller privat tjenesteyting» med underformål forsamlingslokale for religionsutøvelse, kultur, undervisning og administrasjon.

Muslimsk Kultur Senter - Ski har i dag ikke egnede lokaler og ønsker å oppføre et nytt bygg egnet til kulturelle formål, religionsutøvelse/moské med mer.

Du kan si din mening

Offentlig ettersyn betyr at du kan gi innspill til planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute til offentlig ettersyn finner du på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Overskriften i innspillet ditt skal være «Uttalelse til offentlig ettersyn - saksnummer PLAN-23/00382.

Fristen for innspill er 08.09.2023.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.  

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Erik A. Hovden på telefon 95 08 32 68 eller epost: erik.hovden@nordrefollo.no.

Sist endret: 25.07.2023