Hvordan kan vi gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig?

Ungdomsrådet vil ha enklere språk, gode sammendrag og forklaring av faguttrykk. De ber også skolen ta lokalpolitikk inn i undervisningen.
ungdomsrådet

Det er ikke bare voksne som er opptatt av politikk og styringen av Nordre Follo kommune. Ungdomsrådet består av representanter fra 13 til 18 år, som har jevnlige møter der de tar opp de samme sakene som skal til behandling i politiske organer, som formannskapet og kommunestyret.

30. mai var de samlet til siste møte før sommeren. I tillegg til politiske saker, diskuterte de hvordan vi kan gjøre lokalpolitikk mer tilgjengelig for ungdom.

Vil ha sammendrag og bedre språk

Ungdommene mener sakspapirene til kommunens politiske møter er veldig lange, med mye faguttrykk og språk som er tungt å lese og vanskelig å forstå.

De foreslår bedre sammendrag av sakene, så det er lettere å få oversikt over en sak og se om du har lyst til å lese mer av den.

De vil også ha gjerne ha fagord forklart i for eksempel en kort ordliste i margen. De minner også om at forkortelser er forvirrende og må forklares.

Vise frem saker der ungdom har påvirket

I tillegg til ungdommene var ordfører Hanne Opdan, politikerne Bjørn Kløvstad og Charlotte Rødland Kristiansen, kommunedirektør Øyvind Henriksen og noen ansatte i administrasjonen med på diskusjonene.

Ungdommene mener flere av deres jevnaldrende bør engasjere seg i lokalpolitikken. Men det er vanskelig å se hvilke saker som er relevante for ungdom og angår temaer og steder de bryr seg om.

Det er også mange ungdom som ikke vet hvilke muligheter de har til å faktisk påvirke, de tenker at det ikke spiller noen rolle hva de mener.

For å øke engasjementet foreslår ungdommene å vise frem saker der ungdomsrådet har påvirket og fått til endringer. To eksempler er Pyramiden skatepark og Hjørnet ungdomskafe på Kolbotn.

Ber skolene ta politikk inn i undervisningen

Kommunen er stor og mange ungdom er ikke så opptatt av sakene som ikke berører dem direkte.

Flere foreslår å bruke skolene til å formidle informasjon om sakene som berører lokalområdet, da når vi lettere frem til de ungdommene det gjelder.

Samtidig mener mange at elevrådsarbeid ikke blir prioritert på skolene og at de ikke får nok tid til å snakke om elevrådets arbeid i klassen sin.

De oppfordrer derfor rektorene og skolene til å gi dem mer tid til dette og gjerne trekke lokalpolitikk inn i undervisningen i flere fag.

Her kan du lese sakspapirer og møteprotokoll fra ungdomsrådets møte 

Sist endret: 06.06.2023