Nye prøveresultater i Gjersjøen

Prøver fra 15. juni viser normal algekonsentrasjon, med arter som forekommer hvert år på denne tiden.
Ikoner - Samspillet

Torsdag 15. juni tok Nordre Follo kommune ekstra vannprøver, både ved land og ute i vannmassene, nærmere drikkevannsinntaket.

Prøvene ble analysert 17. og 18. juni

Dette er konklusjonen av analysen:

Misfargingen av vannet skyldes ikke oppblomstring av cyanobakterier i Gjersjøen.

Konsentrasjonen av alger i vannmassene var helt normal, og med arter som forekommer der hvert år på denne tiden.

Så lenge det ikke gjøres nye observasjoner som skulle tilsi noe annet anser vi at situasjonen er stabil. Vi tar derfor ingen nye prøver. 

Observasjonen av misfarget vann nær land skyldes at cyanobakterien Dolichospermum flos-aquae har samlet seg på overflaten ute i vannmassene og blåst inn mot land. Det har altså skjedd en ekstrem oppkonsentrering nær land mens konsentrasjonen ellers i innsjøen har vært lav.

Les mer om resultatene her:

Pura.no

Fraråder bading

Det er ikke lov med organisert bading i Gjersjøen, som er en av våre drikkevannskilder. Vi fraråder også bading hvis det er stor algevekst.

Sist endret: 27.07.2023