Varsel om støyende asfalteringsarbeid i Ski

Veidekke Industri AS asfalterer i Ski om nettene på oppdrag fra Viken fylkeskommune i perioden 15.-28. juni.

Arbeidstiden er klokken 21.00-06.30. Strekningene som skal asfalteres:

FV152 Rundkjøring Finstad
FV152 Finstad rundkjøring - Skoro Midtre rundkjøring
FV154 Rundkjøring Søndre Tverrvei – Nordbyveien
FV154 Søndre Tverrvei x 1378 - Finstad x 152
FV1373 Skoro x 152 - Sander x 154
FV1373 Rundkjøring Sanderveien

Arbeidet vil medføre en økt støybelastning i perioden det pågår.
Veidekke tar forbehold om uforutsette hindringer som maskinhavari, regnvær og lignende som kan medføre endringer i fremdriftsplanen deres.
Veidekke beklager den ulempe dette arbeidet måtte påføre beboerne langs parsellen. Arbeidet er bevegelig.

Sist endret: 19.06.2023