Nå kan du foreslå veinavn

Gi ditt forslag til navn på veien som går inn fra Vestveien til Ski tinghus, Follo politistasjon, politiets publikumssenter og videre. Fristen er 04.08.2023.
kart til høring om nytt veinavn

Du kan komme med forslag

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har bestemt at veien som går inn fra Vestveien til Ski tinghus, Follo politistasjon, politiets publikumssenter med videre skal få et eget navn. Du kan lese mer om det i sak 52/23.

Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva det nye navnet blir, men før det nye navnet blir bestemt ønsker vi innspill fra kommunens innbyggere og øvrige interesserte. 

Hvis du har et forslag til navn, kan du sende det inn her.

Her kan du også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.  

Fristen for å komme med innspill er 04.08.2023.  

Hva er et godt stedsnavn?

Stedsnavn og veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien, og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted.

Når nye navn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Stedsnavn og veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt navn:

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre stedsnavn eller veinavn i kommunen.
  • Det bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
  • Det bør passe på stedet.
  • Veinavnene i området bør være varierte.
  • Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 30.06.2023