Vi jobber i lysløypa i sommer

Vi skal fullføre den påbegynte turveien fra Gimleveien til Kongeveien i Oslo. I uke 26-29 kan du møte på anleggsarbeid her.
arbeid med lysløype markert på kart

På turveien fra Gimleveien til Kongeveien i Oslo kommune jobber vi nå med å fullføre den allerede påbegynte traseen.

Området vil derfor være preget av anleggsarbeider fra uke 26 til 29. Vi oppfordrer turgåere og syklister til å benytte andre veier denne perioden. 

Gjennomgående turveier og lysløyper

Arbeidet har sammenheng med lysløypesatsingen i tidligere Oppegård nord.

Målet er blant annet å ferdigstille påbegynte arbeider, slik at publikum ikke trenger å oppleve uferdige traseer under sin ferdsel i marka.

Ta kontakt hvis du har spørsmål

Du er velkommen til å ta kontakt om du har spørsmål. På grunn av ferieavvikling henviser vi til utførende entreprenør:
 
Herstad Entreprenør AS
Ole Kristian Frogner
Telefon 97 56 87 05
E-post post@herstad.as

Sist endret: 26.06.2023