Vis hensyn til måkeungene

Ungene til et fiskemåkepar er ute av redet og på bakken i Ski sentrum. Dette er helt normalt, så det er viktig at vi lar dem få være i fred.
Makeunger på bakken

På toppen av paviljongen i Parkaksen midt i Ski sentrum har et fiskemåkepar hekket. 

Ungene til måkeparet har nå hoppet ut av reiret av seg selv, og går rundt på bakken. De kan ikke fly, så de vil holde seg der i tre-fire uker. 

Dette er helt normalt, så det beste vi kan gjøre for å hjelpe dem, er å la dem få være i fred og holde avstand.

Ungene er ikke forlatt av foreldrene, og blir fremdeles matet og passet på fra lufta. 

Om du kommer for nær, kan foreldrene bli hissige, skrike høyt eller stupe mot deg.

Dette er mest for å skremme, skriver ung.forskning.no.

Måkeunger under trapp i Parkaksen i Ski

Her er måkeungene under en trapp i Parkaksen.

Om fiskemåker

Fiskemåke (Larus canus) er en rødliste-art. Det innebærer at arten står i fare for å forsvinne fra Norge.

I mangel på gode hekkeplasser, trekker den gjerne inn i byene og finner seg til rette på hustak og liknende.

Alle foto: Atle Teddy Sorlie

Sist endret: 30.06.2023