Lærlinger ser mange muligheter med velferdsteknologi

Hjelpemidler kan gi en bedre hverdag for pasienter og brukere. Helsefaglærlingene synes det er spennende og er opptatt av god informasjon til brukere og pårørende.
lærlinger i velferdsteknologi

I Nordre Follo har vi 65 læringer innen mange forskjellige områder, og rundt 30 av dem er lærlinger i helsefag. I løpet av læretiden jobber de flere steder i kommunen som hjemmetjenesten og ulike institusjoner, blant annet på sykehjem og omsorgsboliger.

13 av lærlingene i helsefag fikk bli med til Mulighetsrommet i Ås kommune der de har en leilighet som er utstyrt med hjelpemidler og velferdsteknologi. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og ansatte.

I leiligheten fikk de se enkle hjelpemidler som brødkniv, forstørrelsesglass og telefon med store knapper. Det mest spennende var nok likevel de mer avanserte digitale hjelpemidlene, som medisindispenser, gps-brikker og digitalt tilsyn.

Må bruke riktig hjelpemiddel 

I Nordre Follo har vi rundt 100 medisindispensere hjemme hos våre innbyggere. Den mest avanserte medisindispenseren har medisinen ferdig pakket i små poser med rett dose. Den varsler brukeren når det er tid for å ta medisin. Hvis brukeren ikke tar medisinen, så varsles hjemmetjenesten, som følger opp direkte.

Lærlingene var opptatt av at ikke alle klarer å betjene en slik maskin. Og dette er nettopp kjernen i bruk av velferdsteknologi – det må være riktig teknologi som er tilpasset hver bruker. Et velferdsteknologisk verktøy som kan gjøre én pasient trygg, kan skape usikkerhet hos andre.

- Vi får jo ikke kontrollert at personen faktisk tar medisinen. Men det er til stor hjelp for de brukerne som er oppegående nok. Det vil jo også gi dem stor frihet når de slipper å vente på at hjemmetjenesten skal komme og gi dem medisin, sier lærling Ragnar Theodor Atlason.

Følge med om noen faller ut av sengen

Trygghetsalarm er kjent for mange, men den fungerer bare hjemme hos brukeren. Stadig flere tar i bruk gps-brikker, som viser hvor en person er når de går utendørs.

Et annet viktig hjelpemiddel som er under utprøving, er det som kalles digitalt tilsyn. Det er et kamera som viser om en person har falt ut av sengen eller om de forlater rommet.

Kameraet tar ikke vanlige bilder, det viser bare et fargeomriss av rommet og personen. Man kan altså ikke se personen. Hvis en pasient faller eller går ut av rommet, så vil det gå en alarm som varsler de ansatte.

Slipper å forstyrre pasienter som sover

Lærlingene synes dette er et spennende og nyttig hjelpemiddel.

– Det er flere pasienter på sykehjem som ofte faller ut av sengen eller forlater rommet om natten. Da kan slik løsning gjøre det enklere å passe på, sier lærling Helle Simensen Lerdal.

I dag må de som jobber på sykehjem gå innom mange pasienter flere ganger hver natt. Det tar tid og det kan være forstyrrende for beboeren at noen kommer inn når de sover.

Viktig med god informasjon og dialog

Lærlingene forstår at både pasienter og pårørende kan være skeptiske og føle at dette blir en overvåking. De mener god informasjon er veldig viktig før man tar i bruk slike hjelpemidler.

– Dette kameraet viser jo ikke personen. Og det kan gi brukeren mer ro ved at vi ikke går inn på rommet om natta for å sjekke, vi kan heller bare ta en titt på skjermen. Det viktigste er å ha god dialog med både brukere og pårørende om hvordan teknologien skal brukes, sier lærling Matias Hicks Riikonen.

Lærlingene var enige i at velferdsteknologi gir mange muligheter for å gi pasientene et bedre liv der de klarer seg bedre selv. Det gjør også at ansatte kan bruke mer tid på de som trenger det mest.

Men det er viktig å bruke teknologien riktig på de rette brukerne. Og ikke minst – gi god informasjon og ha dialog med brukerne og de pårørende.

Sist endret: 06.06.2023