Søk elevplass på Kulturskolen

Har du eller barnet ditt lyst til å lære danse, spille et instrument eller lage animasjonsfilm? Søknadsportalen for skoleåret 23/24 er nå åpen!
Elev på kulturskolen danser break dance

Å være elev ved kulturskolen gir læring for livet. Men minst like viktig er vennskap, følelsen av mestring og personlig utvikling.

Vil du vite mer om kulturskolen og søke plass, finner du mer informasjon på kulturskolens nettside.

Søk plass

Kulturskolen har tilbud innen en rekke kunstfag

Her kan du lærer å spille de fleste instrumenter – både klassiske og bandinstrumenter. Det finnes også barnekor på de fleste skolene i SFO-tiden.

Er du mer glad i teater, kan du velge mellom drama fra 4. klasse, eller teaterlek for 2. og 3. klassinger. Teaterlek har vært svært populært.

Animasjon og visuelle kunstfag er også populært. Kulturskolen tilbyr opplæring i disse fagene både på Kontra (Ski) og på Kolben.

Har du små barn i familien (fra to til fem år), kan musikklek være et godt alternativ. En foresatt deltar sammen med barnet. Skapergleden blir stimulert gjennom sanger, regler, bevegelse, dans, dramatisering og spill på instrumenter.  

Dans

Dans har en stor avdeling på kulturskolen. Her kan du lære alt fra klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans til hip hop og musikal.

Vi har for tiden stor pågang av elever som vil danse barneballett og jazzdans og har satt inn nye klasser i disse fagene fra høsten.

Kulturskolen har også egne gruppetimer i klassisk ballett og jazzdans for voksne, og nå også Afro fusion!

Før jul har danseavdelingen stor forestilling på Rådhusteatret i Ski hvor alle elevene deltar. Dette er et høydepunkt for danseelevene på kulturskolen, og planleggingen av årets forestilling er allerede i gang.    

Tilskudd

Kulturskolen skal være for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Skolen kan derfor søke om støtte på vegne av barn og unge, slik at elever som har behov for det, kan få redusert pris eller hele beløpet dekket.

Foresatte må ta kontakt med kulturskolen, og kulturskolen søker på vegne av eleven.

Foto: Odd Inge Rand

Sist endret: 25.05.2023