Demenskoret er i gang

Kommunen og frivillige har samarbeidet om å starte opp et kor for personer med demens. Nå er første øvelse unnagjort.
Bilde av demenskor på øvelse

Denne uken møttes deltakerne i demenskoret til sin første øvelse på Villa Sandvigen. Det var 15 korister, pårørende og flere frivillige som sang sammen med dirigent Kristin og pianist Ann-Margreth.

– Alle som møter opp får synge, også pårørende og frivillige. Alderen til de påmeldte er mellom 60 og 80 år, så vi har en fin spredning. Det var en veldig fin første øvelse med god stemning og mange følelser i sving, forteller demenskoordinator Heidi Borgen Larsen og frivilligkoordinator Gunn-Elise Saltveit.

De vil gjerne takke alle som har bidratt til å få på plass dette koret på kort tid. En rekke personer fra Lions, andre frivillige, Villa Sandvigen som stiller sine lokaler til disposisjon, og ansatte i kommunen, har alle jobbet for å få koret i gang.

Ønsker du å bidra?

Det er planlagt åtte øvelser med koret før de skal opptre med egen konsert.

Hvis det er noen som kan tenke seg å være sponsorer eller bidra på andre måter er det bare å ta kontakt med Gunn-Elise Saltveit på epost: GunnElise.Saltveit@nordrefollo.kommune.no eller telefon: 99 04 78 78

I 2025 er det ventet at det er nesten 1300 personer med demens i Nordre Follo og innen 2050 vil antallet ha doblet seg.

Sist endret: 03.03.2023