Søk lærlingplass hos oss i dag!

Vi har ledige læreplasser som barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk, IT-driftstekniker og helsearbeider.

Søknadsfristen er 15. mars!

Her finner du stillingsannonsene

Ernæringskokk

IT-drift

Inntak av nye lærlinger er vanligvis avsluttet innen sommerferien, og de aller fleste nye lærlinger begynner i august.

Mange ulike typer læresteder

Vi har veiledere som er stødige, tydelige og trygge i rollen, så lærlingene skal få mest mulig utbytte av læretiden og en god tid hos oss.

Vi har gode systemer for dokumentasjon så lærlingene skal få god oversikt over arbeidet med å dokumentere kompetansemålene i læreplanen og for at veiledere og faglige ledere skal se lærlingens utvikling.

Her finner du mer informasjon om lærlingordningen

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med en av våre lærlingkoordinatorer:

Lene Stubberud

Anne Lise Gullerud Raa

Sist endret: 31.03.2023