Utbyggingsavtale for Waldemarhøyveien 1 skal forhandles

Fristen for å komme med dine innspill til forhandlingene er 8. desember 2023.

Det kan bli aktuelt at kommunen og utbygger samarbeider om gjennomføring av enkelte tiltak for felles infrastruktur, grøntområder, veier eller lignende.

Les mer om planen her.

Du kan komme med innspill

Merknader til arbeidet med utbyggingsavtaler i området sendes til Nordre Follo kommune på e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/02134. Overskriften i brevet eller e-posten skal være «Uttalelse til forhandlinger om utbyggingsavtale».

Fristen for innspill er fredag 8. desember 2023.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i innspillet ditt, siden innspillet vil være offentlig tilgjengelig. Innspillet vil tas med i det videre arbeidet med forhandling om utbyggingsavtale.  

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Jon Fjellstad i Nordre Follo kommune.
Tlf: 66 81 99 45

Sist endret: 20.11.2023