Varsel om omkjøring på Vevelstadveien natt til 15. november

Broelementene sitter hardere fast enn beregnet. Vi må derfor stenge veien natt til 15. november kl. 20.00-05.00 også for å bli ferdig å rive den ødelagte gangbroen over Vevelstadveien.
gangbro over Vevelstadveien

Gangbroen ble påkjørt ved et uhell torsdag 26. oktober. En vurdering av broen etter påkjørselen viste at den ikke er mulig å reparere og bør rives.  

Mens veien er stengt vil det bli skiltet alternativ rute, som du også kan se på dette kartet:

Kart over omkjøring

Kommunen jobber for å få på plass en midlertidig bro i påvente av ny permanent bro. Viken fylkeskommune kommer i mellomtiden til å lage et midlertidig gangfelt og sette ned fartsgrensen på fylkesveien.

Vi ber om at alle forholder seg til skiltingen på stedet. Vi oppfordrer alle til å vise tålmodighet og hensyn gjennom anleggsperioden, slik at vi får en så god og trygg gjennomføring som mulig. Vi ber om at ingen krysser veien der det ikke er tilrettelagt for det. Gangfeltet ved skolen er det anbefalte kryssingsstedet inntil videre.

Avvik på busslinjene 510 og 516

Linje 510 mellom Langhus og Drøbak innstilles på strekningen Bøleråsen - Vevelstad stasjon i det nevnte tidsrommet. Bussene kjører via Vevelstadåsen og deretter til Vevelstad stasjon hvor den snur. Det blir ingen bussforbindelse mellom Bøleråsen og Vevelstadåsen/Vevelstad stasjon.

Erstatningsbuss for 510 fra Ski

Det settes opp erstatningsbuss mellom Ski og Bøleråsen via Langhusveien, fv156, E6, Assurdiagonalen, Vevelstadveien og Skoglia.  

Vi beklager ulempene dette medfører.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Elin Mattson
Prosjektleder     
Telefon 41 31 27 69
E-post: ElinRebecka.Mattson@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 15.11.2023